Общественное объединение "За культурно-языковое равноправие"

Решение харьковского облсовета от УПА

Харьков/20070718 14:16/ Текст решения 5 июля сессии Харьковского облсовета по УПА опубликован в газете "Слободской край".

Полный текст.
ХАРК ВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
XVI сес я V скликання
Р ШЕННЯ В д 5 липня 2007 року 340-V

Про Укра нську повстанську арм ю (УПА)

У зв'язку з актив зац ю д й прихильник в нацистських фашистських погляд в, висловлюючи занепоко ння щодо наявност спроб надання статусу ветеран в Велико В тчизняно в йни пос бникам нацистських окупант в, вшановуючи пам'ять сотень тисяч мирних громадян, десятк в тисяч солдат Радянсько Арм , загиблих в д рук член в формувань ОУН-УПА, поважаючи р шення Нюрнберзького трибуналу щодо злочин в нацизму та фашизму, а також р шення ООН та ком тету ООН з прав людини про недопущення пропаганди нацизму та фашизму, обласна рада Вир шила:

1. З урахуванням та на п дстав м ж-народних правових документ в, що засуджують нацизм та фашизм, звернутися до Харк всько громади з зверненням про недопущення геро зац вояк в ОУН-УПА. Звернути увагу Харк всько громади та вс х посадових ос б на необх дн сть дотримання вимог м жнародного законодавства та р шень проф льного ком тету ООН та Нюрнберзького трибуналу про засудження пос бник в фашистсько Н меччини у роки Друго св тово в йни.

2. Запропонувати Харк вськ й обласн й державн й адм н страц , органам м сцевого самоврядування демонтувати, в раз наявност , на сво х територ ях пам'ятн знаки, дошки, камен тощо, встановлен на честь ОУН-УПА чи вояк в.

3. Звернутися до М н стерства осв ти науки Укра ни з пропозиц ю переглянути учбов програми, п дручники, пос бники вилучити з учбового процесу т , в яких стор я Велико В тчизняно в йни, Друго св тово в йни подасться перекрученою, геро зу ться ОУН-УПА, нш збройн формування, створен ОУН разом з н мецьким командуванням, як брали участь у боях разом з Н мецькою арм ю чи каральних операц ях проти партизан в мирного населення.

4. Доручити Тимчасов й контрольн й ком с з питань сприяння застосуванню норм вропейського законодавства п дготувати текст звернення до М н стерства осв ти науки Укра ни, Академ наук Укра ни стосовно приведення навчальних програм п дручник в з стор у в дпов дн сть з доведеними сторичною наукою фактами й сторичними под ями.

5. Оприлюднити це р шення та пояснювальну записку у газет "Слоб дський край".

6. Контроль за'виконанням цього р шення покласти на пост йну ком с ю обласно ради з питань забезпечення прав людини, свободи слова та нформац (Стрижко Л. П.).

Голова обласно ради В. САЛИГ Н.