Общественное объединение "За культурно-языковое равноправие"

Пример русофобии в годы фашисткой оккупации

Харківська До всіх районових бургомістрів.

Харківська До всіх районових бургомістрів

міська управа м. Харків. —

Адміністр. відд. 9. III -42 р.

№ 24/5-6

Вже майже чотири с половиной місяці минуло з то - го часу, як могутньою зброєю непереможної Герман­ ської Армії наше місто було звільнено від жидівсько- большевистської зграї гнобителів Українського народу. П'ятий місяць уже над вільн им містом поруч з перемож­ ним Германським прапором майорить наш рідний жов­ то-блакитний український прапор як символ нового життя, нового відродження нашій неньки-батьківщини.

Адже на великий жаль і сором до всіх нас українців ще й досі залишається де ні де ганебна большевицька спадщина.

З великим соромом до нас всіх та з цілком зрозу­ мілим гнівом українського людства трапляється чути по деяких установах, навіть в районових управах, розмови російською мовою з боку урядовців, які нібито сором­ ляться своєї рідної мови.

Сором за це ним, хто стає вільним громадянином звільненой батьківщини. Ганьба і не місце з нами тим, хто цурається своєї рідной мови.

Ми не припустимо, цього не мусить бути.

Тому наказую категорично заборонити подалі будь кому з урядовців розмову російською мовою в службо­вий час в установі.

Обербургомістр м. Харкова

(Проф. Д-р Крамаренко О. І.)

Заступник Обербургомістра (Кублицький-Піотих Л. 3.)

16/Ш. 42 р. ҐАХО. Ф. Р3073, оп. 1, д. 2, л. 66.