Общественное объединение "За культурно-языковое равноправие"

Акт проголошення Української Держави. Львів, дня 30.06.1941

Полный текст этого документа - большая редкость, сторонники реабилитации ОУН - УПА охотно публикуют первые его части и старательно умалчивают о третьей - бесспорно, самой значительной.

1. Волею Українського Народу Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Украінскоі Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкраших синів України. Організація Україських Націоналістів, яка під проводом її Творця і вождя Евгена Коновальця веде в останніх десятиліттях кривавого московсько-більшовицького поневолення завзяту боротьбу за свободу, взиває весь Україяський Нарід не скласти зброї так довго, доки на всіх Українскьких землях не будс створена Українська Суверенна Держава. Суверенна Українська Влада запевнить Українському Народові лад і порядок, всесторонній розвиток усіх його сил та заспокоєння всіх його потреб.

2. На західних землях України твориться Українська Влада, яка підпорядковується Україському Національному Урядові, що створиться у столиці України - Киеві з волі українського народу.

3. Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал – Соціалістичною Великою Німеччиною, шо під проводом вождя Адольфа Гітлера творить НОВИЙ лад в Європе і Світе та допомогає У країнському Народові визволитися з-під москоської окупації. Українська Національна Революційна Армія, що творитисьме на Українсьській землі боротисьме дальше з Союзною Німецькою Армією проти московської окупаціі за Су-веренну Соборну Українську Державу і НОВИЙ лад у цілому світі.

Хай живе Украшська Суверенна Соборна Держава,
Хай живе Організація Українських Націоналістів,
Хай живе провідник Організації Українських націоналіспів Степан Бандера!

Гос. Архив Украиныб ф. 3833, оп. 1, д. 5 с.3СОГРАЖДАНЕ

Ни в одной из стран Европы не реабилитированы организации, сотрудничавшие с гитлеровскими оккупантами. Реабилитировав ОУН-УПА, Украина вычеркнет себя из числа демократических государств и станет изгоем мирового сообщества.